מתקנים
עמוד בית    מתקנים  

מתקנים

בית ברטר למדע משמש להלנת קבוצות המוזמנות על ידי יחידות הקשורות עם הרשות לקהילה ולנוער של האוניברסיטה העברית בירושלים, המגיעות לירושלים להשתתף בפעילויות חינוכיות הנמשכות מספר ימים רצופים על פי תוכנית הדרכה המוסכמת עם לפחות אחת מיחידות הרשות.

 

תוכניות ההדרכה המוצעות לקבוצות אלה הן "תוכניות מדף" שפותחו ע"י הרשות לקהילה ולנוער ואושרו ע"י גורמים פדגוגיים ואקדמיים מוסמכים, תוכניות מיוחדות שהותאמו מן המבחר הנ"ל לצרכי הקבוצות המתארחות או תוכניות מיוחדות שפותחו במיוחד על פי הזמנה מראש של הקבוצות על פי צרכיהם המיוחדים.

 

בבית שתי קומות עם 18 חדרי מגורים בעלי שירותים צמודים, המאפשרים הלנה של עד 4 אורחים ללילה. ביתר הקומות מצויים חדרי סמינרים וישיבות מצוידים במערכות אלקטרוניות לקיום הרצאות ודיונים, כולל רשת אינטרנט אלחוטית המאפשרת קשר עם העולם הרחב באמצעות מחשבים ניידים.

בבית מצוי גם מקלט תקני גדול למקרי חרום.

 

הבית נגיש למוגבלי תנועה.

 

שירותי האירוח ניתנים בימות השבוע (לא בשבתות וחגים).

 

לפרטים נוספים לחץ כאן.
 
האוניברסיטה העברית בירושלים The Hebrew University of Jerusalem