מעונות
 
עמוד בית    מעונות  

מעונות

בית ברטר למדע שוכן בלב כפר הנוער שבקרית אדמונד י. ספרא, גבעת רם, הוקם ע"י הקרן לירושלים והאוניברסיטה העברית. הבית הוקם במטרה להביא קבוצות תלמידים ומורים מחוץ לירושלים, המבקשות ללמוד להתנסות וליהנות משירותי מרכז מעבדות למדעים ע"ש בלמונטה ומרכז מאירהוף לנוער שוחר מדע. קבוצות מהארץ ומחו"ל המגיעות לירושלים להשתתף בתוכנית 'מדע וירושלים', המשלבת את חוויית החשיפה למדע ולעיר ירושלים.
האוניברסיטה העברית בירושלים The Hebrew University of Jerusalem